Serwis

Warunki gwarancji pomp ciepła


Jeżeli potrzebujesz informacji na temat warunków gwarancji innych naszych produktów zapraszamy do kontaktu.

Wyślij wiadomość

Procedura zgłoszeń reklamacyjnych

1. Rozpoznanie usterki

Postaraj się rozpoznać usterkę (sprawdź czy na wyświetlaczu nie pojawił się jakiś błąd – najlepiej zrób zdjęcie/a), zlokalizuj uszkodzone/wadliwe komponenty, w  razie problemów z rozpoznaniem usterki skontaktuj się ze swoim INSTALATOREM lub DOSTAWCĄ ROZUCHU (dane na protokole pierwszego uruchomienia).

2. Wypełnij formularz zgłoszenia serwisowego

W zgłoszeniu należy:

  •  Podać dane klienta ostatecznego, w szczególności datę pierwszego uruchomienia (od tego momentu liczy się okres gwarancyjny).
  •  Podać dane zgłaszającego.
  •  Dokładnie uzupełnić symbol oraz numer artykułu urządzenia. Jeżeli zgłaszana jest usterka jednostki wewnętrznej należy odpowiednio podać symbole dla jednostki wewnętrznej.
  •  Dokładnie uzupełnić numer seryjny reklamowanego urządzenia. (Ponieważ zdarzają się „literówki” w zapisie symbolu modelu oraz numeru seryjnego proponujemy przesłać zdjęcie tabliczki znamionowej urządzenia.)
  •  Dokładnie opisać zaobserwowane usterki urządzenia.
  •  Podać login i hasło do zalogowania się w aplikacji My Heat Pump http://www.myheatpump.com (większość błędów można wyeliminować zdalnie)
  •  Podać dane osoby do kontaktu z serwisem Dystrybutora (imię i nazwisko, numer telefonu, mail)

3. Wymagane dokumenty

  •  Skany/Zdjęcia wypełnionego Protokołu Pierwszego Uruchomienia i warunków gwarancji.
  •  Zdjęcie tabliczki znamionowej uszkodzonego urządzenia, w celu usprawnienia procedury zgłoszenia reklamacyjnego.
Uwaga! W przypadku braku wymaganych powyżej dokumentów reklamacja nie będzie rozpatrywana

Wypełnij formularz

Realizacja reklamacji gwarancyjnej odbywać się będzie po potwierdzeniu zgodności zapisów w Protokole Pierwszego Uruchomienia ze stanem faktycznym.

Realizacja reklamacji gwarancyjnej odbywać się będzie po podaniu wszystkich informacji w Formularzu. Zgłoszenie wysłane bez podanych wszystkich danych w Formularzu nie będzie uznawane.

PO WYKONANIU NAPRAWY UPRZEJMIE PROSIMY O KONTAKT MAILOWY Z INFORMACJĄ O SKUTKACH NAPRAWY