Rewolucja dla odbiorców prądu! Od 2024 roku spore oszczędności!

Od 2024 r. polscy konsumenci energii elektrycznej będą mogli skorzystać z nowego sposobu rozliczania swoich rachunków, czyli taryf dynamicznych.

Spis treści:

  1. Co to są taryfy dynamiczne

  2. Taryfy dynamiczne a pompa ciepła

  3. Europa a taryfy dynamiczne

  4. Czy taryfy dynamiczne są obowiązkowe?

  5. Mniejsze rachunki dla użytkowników pomp ciepła

1.Taryfy dynamiczne jest to nowy sposób naliczania opłat za energię elektryczną. Polegają na tym, że cena za kWh energii będzie zmienna w zależności od pory dnia, popytu na energię oraz dostępności zasobów energetycznych. Stawka jest ustalana na podstawie ceny energii na giełdzie Towarowej Giełdy Energii (TGE) i jest aktualizowana co 15 minut.

2.Poprzez taryfy dynamiczne odbiorcy energii będą mogli zaoszczędzić na rachunkach za prąd, pod warunkiem że będą zużywać energię wtedy, kiedy jest ona najtańsza. Zazwyczaj ceny energii są najniższe w nocy i w weekendy, a najwyższe w godzinach szczytu, czyli w porannych i popołudniowych (w dni robocze). Celem taryf dynamicznych jest lepsze odzwierciedlenie rzeczywistych kosztów produkcji i dystrybucji energii, oraz zachęcenie konsumentów do oszczędzania energii i korzystania z odnawialnych źródeł energii tzn. pomp ciepła, fotowoltaiki.

3.W Polsce taryfy dynamiczne są wprowadzane na mocy prawa unijnego, które zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia konsumentom dostępu do takich taryf od 2024 r. Polska jest jednym z ostatnich krajów w Europie, które wprowadzają taryfy dynamiczne. Wprowadzenie takich taryf wymaga modernizacji sieci energetycznej i instalacji inteligentnych liczników, które będą mierzyć zużycie energii w czasie rzeczywistym. Aktualnie większość polskich konsumentów płaci za energię według stałych taryf. Nie są one zależne od pory dnia ani od sytuacji na rynku.

4.Taryfy dynamiczne będą dobrowolne. Oznacza to, że konsument będzie mógł wybrać, czy chce z nich korzystać, czy woli pozostać przy taryfach stałych. Żeby móc korzystać z taryf dynamicznych, konsument będzie musiał mieć zainstalowany inteligentny licznik, za pomocą którego będzie komunikował się ze sprzedawcą energii i informował go o aktualnym zużyciu energii.

Sprzedawca energii zaoferuje konsumentowi różne opcje taryf dynamicznych i będą się one różnić między sobą częstotliwością oraz wysokością zmian cen. Konsument będzie mógł porównać oferty różnych sprzedawców i wybrać tą najlepszą.

5.Skorzystanie z taryf dynamicznych może przynieść konsumentowi oszczędności na rachunkach za energię, jeżeli będzie umiał dostosować swoje zużycie energii do zmieniających się cen. Przykład: Jeśli konsument będzie używał pralki, zmywarki lub piekarnika w godzinach, kiedy energia jest najtańsza i unikał tych urządzeń w godzinach, kiedy energia jest najdroższa, będzie mógł zapłacić mniej za energię.

Według prognoz konsument korzystając z taryf dynamicznych, może zaoszczędzić nawet 20% na rachunkach za energię elektryczną. Korzystanie z taryf dynamicznych wymaga od konsumenta pewnej dyscypliny i świadomości, ponieważ nie zawsze będzie można przewidzieć, kiedy energia będzie najtańsza i kiedy najdroższa. Dlatego zaleca się, aby konsument korzystał z pomocy technologicznych, takich jak aplikacje mobilne, portale internetowe lub systemy inteligentnego domu. Zadaniem tych pomocy technologicznych jest informowanie o aktualnych i prognozowanych cenach energii i pomaganie w zarządzaniu zużyciem energii.