Pompy Ciepła Energy Save Szwecja szkolenie CITO POLSKA

https://youtu.be/Bg5qlCYQJ9c?si=_7_WLb_Pz-NYVNBc

Energy Save Szwecja / Cito Polska szkolenie

Szkolenie z zakresu:

Układ chłodniczy na przykładzie pompy ciepła split ES:

Wykonywanie próżni
• Uzupełnianie czynnika chłodniczego
• Odzyskiwanie czynnika chłodniczego za pomocą stacji odzysku
• Podłączanie/Odłączanie manometrów – minimalizacja ubytków czynnika chłodniczego
• Pomiar ilości czynnika chłodniczego w systemie za pomocą wagi

serwis-autoryzacja:

• Pierwsze uruchomienie pompy ciepła ES - procedura
• Diagnoza błędów – proponowane rozwiązania:
• Sterownik – funkcje dodatkowe, zmiana priorytetów, funkcja odzyskiwania gazu, zmiana źródła
ciepła, funkcja odszraniania
• Logika pracy sterownika pompy ciepła Energy Save,
• Kontrola i serwis automatyki