COP a SCOP

COP a SCOP. Co ważniejsze?

Przez długi czas używany było powszechnie parametr COP czyli współczynnik efektywności (ang. coefficient of performance) który wskazywał nam wydajność pompy dla określonych warunków pracy. I tak dla pomp glikolowych (te dla których potrzebne jest dolne źródło np. odwierty pionowe) współczynnik COP mówi jaką pompa posiada moc dla temperatury glikolu 0°C (w odwiercie – nie na zewnątrz w ziemi) podczas produkcji temperatury 35°C dla układu ogrzewania w budynku. Podawane jest w tabeli np. COP = 4,50 dla B0/W35 co mówi że z 1kW dostarczonej energii elektrycznej pompa wytwarza 4,50 kW energii cieplnej.

W przypadku pomp powietrznych współczynnik ten jest wyznaczany dla punktu A7/W35 co oznacza że współczynnik efektywności COP = np. 3,5 mówi że przy temperaturze zewnętrznej +7°C i zasilaniu czynnikiem w temperaturze 35°C COP wynosi 3,5 a to jest że z 1kW energii elektrycznej otrzymujemy 3,5kW energii cieplnej.

Wskaźnik COP mówi wiele ale tylko dla danego jednego punktu temperatury zewnętrznej i tak jak dla pomp glikolowych temperatura glikolu nie jest dynamicznie zmienna ponieważ temperatura czynnika w odwiercie zmienia się zazwyczaj bardzo powoli tak przy pompach powietrznych warunki atmosferyczne są niezwykle kluczowe. Temperatura zmieniając się w sposób ciągły nawet podczas jednego dnia zmienia ze sobą współczynnik COP co za tym idzie ciężko dokładnie określić sprawność pompy ciepła na podstawie tego współczynnika. Dlatego średnioroczny współczynnik SCOP wydaje się właściwym narzędziem do określenia parametru sprawności dla pomp powietrznych.

Współczynnik SCOP to sprawność w kilku punktach temperaturowych (przyjęto : +12, +7, +2, -7, -15 ) tak aby uśrednić wydajność w okresie grzewczym całego roku. Dlatego ważniejszym jest sugerować się współczynnikiem SCOP a nie tylko COP.