W jaki sposób dopasować budynek do pompy ciepła

Nie ulega wątpliwości fakt, że wszelkie kroki podjęte w kierunku termomodernizacji są słusznym rozwiązaniem. Im bardziej budynek jest ocieplony- tym mniej energii zużyje. Konieczność przeprowadzenia działań termomodernizacyjnych, które mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania domu nie jest zależne od typu systemu grzewczego. Termomodernizacja jest sensowna bez względu na to czy budynek jest ogrzewany gazem ziemny, węglem, pelletem lub pompą ciepła.

 

Spis treści:

  1. Instalacja pompy ciepła w budynku bez ocieplenia- czy jest to możliwe?

  2. Wpływ grzejników na pompę ciepła

  3. Podłogówka a pompa ciepła

  4. Najpierw instalacja pompy ciepła a potem termomodernizacja

 

1.Ocieplenie budynku jest jak najbardziej stosowne, jednak nie jest to działanie bez którego nie mógłby się odbyć montaż pompy ciepła. Wiadomym jest , że mniejsze straty ciepła oznaczają ekologiczne i ekonomiczne korzyści, jednak w przypadku montażu pompy ciepła działania termomodernizacyjne nie są warunkiem koniecznym, ale oczywiście wskazanym.

 

2.Poprawa efektywności pompy ciepła w budynku już istniejącym jest możliwa do zrealizowania w łatwy sposób. Przykładem może być wymiana grzejników pojedynczych na grzejniki niskotemperaturowe. Nowoczesne grzejniki umożliwiają przekazanie do pomieszczeń tej samej ilości ciepła przy niższych temperaturach zasilania.

 

3.Mitem jest stwierdzenie, że pompy ciepła mogą pracować jedynie z ogrzewaniem płaszczyznowym np. podłogówka. Potwierdzeniem tego jest tysiące instalacji pomp ciepła , które efektywnie i skutecznie współpracują z grzejnikami.

 

4.Wśród klientów pojawią się pytania , co się stanie w momencie gdy zamontowana zostanie pompa ciepła a następnie budynek będzie poddany termomodernizacji- czy pompa ciepła wtedy będzie przewymiarowana? Modernizacja po wykonanym montażu pompy ciepła jest gwarantem większej efektywności pracy pompy . Praca pompy ciepła polega na dostarczaniu wymaganego ciepła zarówno w lekkim chłodzie jak i mrozie. Wobec tego pompa ciepła musi pracować bardzo elastycznie w całym okresie grzewczym. Poza tym, technologia inwerterowa pozwala na regulację mocy cieplnej i pompa może w elastyczny sposób reagować na ulegające zmianie zapotrzebowanie zachowując przy tym efektywność . Priorytetem jest zawsze dobór z uwzględnieniem wszelkich czynników oraz zmian , które mają nastąpić.

 

https://pompycieplasiedlce.pl/userfiles/IMG_20210623_135539.jpg