Ustawienie zewnętrzne pomp ciepła

Jakie są zalety ustawienia zewnętrznego pomp ciepła powietrze woda?

Przede wszystkim oszczędność miejsca. W przypadku pomp ciepła powietrze woda w ustawieniu wewnętrznym dużą powierzchnie zajmują kanały wlotowe i wylotowe, które muszą mieć duże otwory w ścianach.

Na co zwrócić uwagę przy ustawieniu pomp ciepła na zewnątrz?

Po pierwsze aby w miarę możliwości jednostka zewnętrzna nie była zbyt oddalona od budynku ponieważ może to mieć wpływ na sprawność. Wyższe koszty instalacji, izolacji a w przypadku pomp ciepła typu split większa ilość czynnika chłodniczego. Drugim istotnym elementem jest nie umiejscowienie jednostek zewnętrznych blisko pomieszczeń bytowych, ze względu na poziom hałasu emitowanego przez pompę ciepła. Także należy zachować odpowiednią odległość od granicy działki sąsiada (minimum 2 metry). Trzecim elementem jest posadowienie pompy ciepła na odpowiedniej wysokości ( informacje są zawarte dokumentacji technicznej) i na stabilnym podłożu. Pompy ciepła powietrzne odszraniają wymiennik co powoduję wytwarzanie skroplin. W okresach o niższej temperaturze skropliny te zamarzają i tworzą jęzor lodu pod pompą. Czwartym elementem jest zachowanie odpowiednich odległości przy posadowieniu przy budynku. W zależności od zaleceń producenta musimy zachować odpowiedni przepływ powietrza w jednostce zewnętrznej i odpowiednią odległość dostępu serwisowego.