powietrzna pompa ciepła Energy Save z dotacją czyste powietrze - ile można dostać zwrotu kosztów ?

  • jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu istniejącego lub domu jednorodzinnego wydzielonego w budynku jednorodzinnym (np. segment) lokalu mieszkalnego (mieszkanie) z wyodrębnioną księgą wieczystą – możesz ubiegać się o dotację czyste powietrze

  • dochody roczne zgłaszającej osoby nie mogą przekraczać 100000zł – podstawowa wysokość dotacji

  • dotacja czyste powietrze dotyczy tylko osób fizycznych

  • wystąpienie o pozwolenie na budowę nie wcześniej niż 2014r.

  • jeśli prowadzona jest w budynku działalność gospodarcza - powierzchnia wyodrębniona w tym celu nie może przekroczyć 30% powierzchni całkowitej

  • przy modernizacji stary kocioł musi zostać zutylizowany i musimy posiadać na to odpowiedni dokument potwierdzający

  • jeżeli dodatkowo dochód nieprzekraczający:

a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym na zameldowanego mieszkańca

b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym

dotacja jest wyższa

 

przykład 1

dom 180m2

zmiana kotła węglowego

zgłaszający nie zarabia 100000zł rocznie ale dochód miesięczny przekracza 1400zł na osobę

montaż powietrznej pompy ciepła szacunkowo 38000zł brutto

maksymalna przysługująca/kwalifikowana kwota inwestycji = 30000zł brutto

możemy uzyskać:

13500zł jeżeli zastosujemy pompę ciepła o podwyższonym standardzie energetycznym np.

powietrzna pompa ciepła Energy Save NPH11-V7-S A++

dodatkowo od pozostałej kwoty tj. 24500zł możemy odliczyć 17% w rozliczeniu rocznym co daje 4165zł

łączna rzeczywista kwota dotacji w tym przypadku wynosi: 17665zł !