facebook

TERRAGOR - POMPA CIEPŁA SOLANKA|WODA

Pompy ciepła solanka/woda jako źródło energii wykorzystują ciepło przechowywane w ziemi. Ogromna ilość energii jest przechowywana w ziemi, wytwarzana przez opady atmosferyczne i promienie słoneczne. Dostępne są dwa systemy do ciągłego odzysku ciepła z ziemi: gruntowych kolektorów ciepła i odwiertowych wymienników ciepła.

schemat systemu pomp ciepła

Schemat systemu pompy ciepła solanka/woda z kolektorami gruntowymi
HP – pompa ciepła
SW – zbiornik do wody użytkowej
HW – zbiornik do wody grzewczej

Pompy ciepła TERRAGOR są bardzo ekonomiczne i osiągają wartości COP (stosunek energii wejściowej do ciepła wyjściowego) ponad 4,5. Różnica pomiędzy temperaturą wejścia czynnika (woda + glikol) i temperaturą wyjściową przy kolektorze wynosi około 4°C. W systemie pomp ciepła solanka/woda można też dokonać niewielkich zmian, by umożliwić bierne chłodzenie.

Poziomy kolektor gruntowy

Pompy ciepła solanka/woda wykorzystują energię zgromadzoną w glebie. Energia jest odzyskiwana z gleby przy użyciu kolektora gruntowego rozmieszczonego na odpowiedniej powierzchni. Dla zapewnienia optymalnej pracy powierzchnia kolektora musi być około dwukrotnie większa od ogrzewanej powierzchni. Ilość energii, jaką można uzyskać z ziemi, zależy od składu gleby i położenia. Ważne jest, aby powierzchnia, na której kolektor gruntowy jest położony, nie była zabudowana ani pokryta asfaltem; innymi słowy nic nie może przeszkadzać w przejściu opadów atmosferycznych przez powierzchnię. Wymagany rozmiar kolektora można w przybliżeniu obliczyć w następujący sposób: moc grzewcza pompy ciepła (w kW) × 40. Rury PE powinny mieć przekrój 1" i muszą być układane w przybliżeniu 120 cm poniżej poziomu powierzchni ziemi, z odstępem między rurami równym 0,7 do 0,8 metra.

Pionowy wymiennik ciepła

Jeśli powierzchnia dostępna na budowę poziomego kolektora gruntowego nie jest wystarczająca, by korzystać z energii geotermalnej, można zastosować pionowy/odwiertowy wymiennik ciepła. Przybliżoną wymaganą głębokość odwiertu można obliczyć w następujący sposób: moc grzewcza pompy ciepła (kW) x 14 = głębokość odwiertu (m).

POMPA CIEPŁA TERRAGOR

pompa ciepła terragor


 • Energia geotermalna odzyskana przez kolektor gruntowy lub pionowy/odwiertowy wymiennik ciepła
 • Temperatura na głębokości większej niż 1,2 m nie spada poniżej 0°C
 • Instalacja pompy ciepła w suchym pomieszczeniu o temperaturze powyżej 0°C
 • Opcja ogrzewania i ogrzewania wody użytkowej
 • Dostępność źródła energii przez cały rok
 • Monowalentny tryb pracy
 • Proste elektroniczne sterowanie systemem
 • Obsługuje dwa niezależne układy hydrauliczne
 • Opcja pasywnego chłodzenia

Parametry techniczne pomp ciepła TERRAGOR G (mierzone dla parametrów woda-woda W10/W35, zgodnie z normą EN 14511)

MODEL TERRAGOR 6 G TERRAGOR 9 G TERRAGOR 11 G TERRAGOR 14 G TERRAGOR 17 G
Wymiary mm 815x654x580 815x654x580 815x654x580 815x654x580 815x654x580
Masa kg 82 91 113 124 128
Temperatura wody grzewczej °C 55 55 55 55 55
Moc grzewcza* kW 6,5 9,2 11,7 14,4 17,0
Moc znamionowa* kW 1,5 2,04 2,6 3,2 3,7
Współczynnik wydajności – COP* / 4,3 4,5 4,5 4,5 4,6
Czynnik chłodniczy/masa /kg R407C/2,0 R407C/2,1 R407C/2,5 R407C/2,3 R407C/2,7
Temperatura źródła ciepła °C -5 do 25 -5 do 25 -5 do 25 -5 do 25 -5 do 25
Hałas jednostki wewnętrznej dB(A) 55 55 55 55 55
Przepływ wody – źródło ciepła m3/h 1,54 2,2 2,79 3,46 4,13
Przepływ wody – ogrzewanie m3/h 1,12 1,59 2,03 2,49 2,95
Zasilanie/bezpiecznik V/A 400/10 400/10 400/16 400/16 400/16
pompa ciepła terragor


 1. Parownik
  Wydajny, płaski wymiennik ciepła.
  Zintegrowany dystrybutor do stałego wtrysku czynnika chłodniczego,
  Niskie opory przepływu po stronie wodnej wymiennika ciepła
 2. Sprężarka
  Przez lata użytkowania technologia „scroll” okazała się doskonałym wyborem, bo oferuje wyższy stopień wydajności oraz cichą i niezawodną pracę
 3. Skraplacz
  Wydajne przekazywanie energii cieplnej
  Wysoce wydajny skraplacz panelowy o niskim oporze przepływu
 4. Wewnętrzny wymiennik ciepła
  Zwraca energię, która byłaby odprowadzana do środowiska, z powrotem do układu chłodzenia i chroni sprężarkę przed napływem czynnika chłodniczego.
 5. Zawór rozprężny
  Obniża temperaturę i ciśnienie czynnika chłodniczego do poziomu umożliwiającego jego parowanie i wejście do parownika.
 6. Filtr osuszający
  Zapobiega korozji elementów układu poprzez usunięcie wody z czynnika chłodniczego.

TERRAGOR 17 G – porównanie mocy elektrycznej i mocy grzewczej przy różnych temperaturach źródła (temperatura solanki)

pompa ciepła terragor

17 kW | ogrzanie wody do 35°C

Temperatura źródła [°C] °C -5 0 5 10 15 20 25
Moc znamionowa kW 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6
Moc grzewcza kW 14,9 17,0 19,2 21,8 24,7 27,7 30,6
Współczynnik wydajności (COP) / 4,0 4,6 5,2 6,0 6,8 7,7 8,5

17 kW | ogrzanie wody do 55°C

Temperatura źródła [°C] °C -5 0 5 10 15 20 25
Moc znamionowa kW 6,0 5,9 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
Moc grzewcza kW 13,4 15,3 17,4 19,7 22,3 25,1 28,1
Współczynnik wydajności (COP) / 2,2 2,6 3,0 3,4 3,8 4,3 4,8

© 2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone