facebook

Pompy ciepła powietrze/woda

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Pompy ciepła powietrze/woda to urządzenia, które pozyskują energię cieplną bezpośrednio z powietrza. Instalacja pomp powietrze/woda jest dużo prostsza i szybsza od montażu pomp glikolowych, gdyż nie wymaga wykonywania robót ziemnych. Pompy tego typu mogą pracować nawet przy temperaturze zewnętrznej -25°C. Powietrzne pompy ciepła mają zastosowanie m.in. przy modernizacji istniejących kotłowni (olejowych, na gaz płynny), generujących wysokie koszty eksploatacji.

Pompy ciepła powietrze/woda
Podzespoły pompy
Szczegółowy opis pomy powietrze/woda
Dostawcy podszespołów

© 2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone