Punkt biwalentny? Co to takiego?

Jeżeli mamy już wyliczone zapotrzebowanie cieplne budynku wraz z ciepłą wodą użytkową należy ustalić i dobrać urządzenie.

Aby uzyskać jak najlepszy wynik pod względem technicznym i ekonomicznym powinniśmy również uwzględnić czy potrzebne jest wsparcie dla urządzenia drugim źródłem ciepła. Występuje tu klika rodzajów takiej współpracy pomiędzy urządzeniami:

  • praca bez wsparcia czyli tryb monowalentny - tu pracuje tylko pompa ciepła jako jedyne źródło i najczęściej jest to pompa typu solanka/woda
  • tryb biwalentny równoległy - tu z kolei pracuje pompa ciepła i drugie źródło ciepła którym może być istniejący już w np. modernizowanej instalacji kocioł olejowy lub gazowy. Układ będzie wspomagał się drugim źródłem ciepła kiedy to wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej efektywność pierwszego źródła znacząco słabnie i uzasadniona ekonomicznie będzie praca drugiego urządzenia. Istnieje też opcja tego trybu w wersji układu biwalentnego alternatywnego i tu różnica polega na tym iż w sytuacji pracy pompy ciepła w niskich temperaturach jej pracę całkowicie może zastąpić drugie źródło.
  • Kolejnym rodzajem pracy układu z pompą ciepła jest tryb monoenergetyczny - tu pracuje pompa ciepła i dodatkowo jest wspomagana źródłem elektrycznym (grzałka elektryczna)