Centralna Ewidencja Emisyjności  Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności  Budynków
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma wejść w życie. Jej zdaniem ma być rejestr źródeł ogrzewania i spalania paliw do mocy 1 MW, które teraz nie wymagają zezwolenia. Będzie trzeba  zgłosić czym ogrzewa się  mieszkania, domy  i inne budynki niemieszkalne.Obowiązek taki będzie miał właściciel lub zarządca budynku, wspólnoty mieszkaniowej lub lokali usługowych. Dotyczy to istniejących nieruchomości.Zgłoszenie będzie kierowane do lokalnych władz. Informację tę będą służyć do ograniczenia lub zakazu użytkowania w przypadku przekroczenia górnych granic norm zanieczyszczn powietrza.  Jest to dobra wiadomość dla branży zajmującej się energią odnawialną a przed wszystkim dla naszego i naszych najbliższych zdrowia. Może w końcu zlikwidujemy tzw. kotły śmieciuchy, które stanowią największe zagrożenie dla naszych płuc i środowiska.

nadzieja to pompy ciepła 

www.pompycieplakielce.com